Dynocom

Dynocom 2WD 5000 - Quantum

Med vår bromsbänk har vi möjlighet att göra effektmätningar på framhjulsdrivna och bakhjulsdrivna bilar upp till 1250hk. På grund av tidsbrist tar vi inte emot bilar för endast effektmätning. Önskas effektmätning bokas detta i samband med bokning av optimering till en merkostnad av 1500:-.

OBSERVERA

- Dubbdäck går inte att använda!

- Bilar med automat behöver kunna köras manuellt på en växel utan att växla ner eller upp. Detta för att vi gör effektmätningen under ett svep över hela varvtalsregistret.

- ESP/TCS-antispinn måste kunna stängas av helt!

Effekttest före och efter optimering: 1500:-

Om vi skall köra er bil i bromsbänken så måste den vara körbar utan några luft-, vatten- eller oljeläckor. Se till att den klarar av fullgaskörningar utan läckage. Skulle den läcka kylarvätska/olja kommer vi debitera er för rengöring/städning. Nya justerade tändstift är en rekommendation.

Se till att kolla av bilen så inga felkoder ligger lagrade som kan störa vårt arbete med er bil. Problem som map/laddtrycksgivare, luftmassemätare, wastegate, magnetventil kan innebära att mappningen måste avbrytas innan den börjar och ni kommer bli debiterade för dagen. Felkoder som pekar på bakre lambda t.ex. är inga problem och det kan vi lösa under mappningen.

Vänligen kontakta oss för mer info och frågor.